Hvordan skape dialog og engasjement?

Det finnes mange metoder og teknikker for å sikre seg publikums oppmerksomhet og få frem et budskap i møter, kurs og konferanser.

 

SmartVote er et Mentometer system, Audience Response System (ARS), utviklet i Norge som gir sterkere engasjement, mer effektiv dialog og bedre resultater i alt fra små møter til store arrangementer.

 

SmartVote forsterker de møteverktøyene dere sannsynligvis allerede bruker - PC, PowerPoint og

 
 

projektor - med trådløse ”mentometerknapper” og ny og brukervennlig programvare. Dermed kan dere gå fra presentasjon til direkte og engasjerende kommunikasjon med alle deltagerne samtidig.

 
Deres møter og arrangementer blir dermed ikke lenger en fremlegging av argumenter, tall og fakta, men en erfaring som alle er med på og påvirker. Det gir større utbytte for alle.
 
Vil du vite mer om SmartVote?
 
 
 
 
 
 
     
  Følg oss på Facebook  
     
 

Hva er ..

  

Hvorfor bruke ..

  

Hvordan bruke ..

  

 
 
   
   
         
Fjernsupport