Hvorfor bruke SmartVote?  
     
 

Med SmartVote blir ikke presentasjonene dine lenger bare en presentasjon, men en dialog som alle deltar i og påvirker.

 
     
 

Tenk deg en elektronisk tavle du kan la alle i ditt publikum bruke samtidig. Tenk deg at ingen må reise seg og gå frem til tavla. Tenk deg at all påskrivning og utregning skjer direkte, lynraskt og automatisk. Tenk deg at du hele tiden har full kontroll. Det er SmartVote.

 
     
   

Respons
Med SmartVote skaper du effektiv dialog og sterkt engasjement.

 
     
 

I forhold til tradisjonell møtekommunikasjon som visuelle presentasjoner, muntlig debatt, håndsopprekning osv. gir SmartVote derfor en rekke fordeler.

 
 
 • Engasjerende og pedagogisk
 
 

Å ”lære ved å gjøre” er meget effektivt. Presentasjonene dine blir ikke bare presentasjoner, men en dialog som alle deltar i og er med på å påvirke.

 
 
 • Fokusert og strukturert
 
 

Muntlig dialog kan fort bli utflytende og tvetydig. Med SmartVote sikrer du fokus og opprettholder fremdriften.

 
 
 • Effektivt og konstruktivt
 
 

Deltagerne gir respons i et strukturert program som du har lagt opp og leder. Det gir grunnlag for meget konstruktiv dialog og effektive beslutningsprosesser.

 
 
 • Nøytralt og demokratisk
 
 

I tradisjonelle møter vil noen få aktive deltagere ofte dominere debatten. Med SmartVote kan alle gjøre sine egne, upåvirkede valg og prioriteringer.

 
     
Hvem bruker SmartVote?
    Hvem bruker SmartVote?  
   
 • Selgere
 • Møteledere
 • Undervisere
 • Forelesere
 • Studenter
 • Foredragsholdere
 • Konferansierer
 • Researchere
 • Bedrifter
 • Foreninger
 • Styrer
 
       
    Hva brukes SmartVote til?  
   
 • Markedsføring
 • Undervisning
 • Tester/prøver
 • Konkurranser
 • Avstemninger
 • Prioriteringer
 • Saksbehandling
 • Markedsundersøkelser
 • Meningsmålinger
 • Demografisk kartlegging
 • Evaluering
 
       
    Hvor brukes SmartVote?  
   
 • Salgsmøter
 • Kundemøter
 • Foredrag
 • Konferanser
 • Forelesninger
 • Skoletimer
 • Kurs
 • Fokusgrupper
 • Arbeidsmøter
 • Styremøter
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  SmartDialog as  
Tvetenveien 30
0666  Oslo
Telefon: +47 97 08 07 77
e-post: post@smartdialog.no
www.smartdialog.no