Hvordan bruke SmartVote?  
     
 

SmartVote er meget logisk og enkelt å bruke, både i forberedelser og gjennomføring.

 
     
 

Når du planlegger dine møter, bruker du din PC og SmartVote til å lage aktiviteter som meningsmålinger, tester, konkurranser osv. Du skriver inn spørsmålene og lister opp svaralternativene som kan være enkeltvalg, flervalg eller som tekst.

 
   

Klar til dyst
Det tar bare noen minutter å gjøre SmartVote klart til bruk.

 
     
 

SmartVote er fullt integrert med PowerPoint. Du kan legge alle PowerPoint sider - med all PowerPoint funksjonalitet og grafikk - inn i aktiviteten du skal gjennomføre med SmartVote. For deltagerne vil det se ut akkurat som dine PowerPoint presentasjoner, men nå også med direkte dialog og deltagelse gjennom SmartVote.

 
     
 

Gjennomføringen av møter med SmartVote er svært enkelt. Alt du trenger ligger i en praktisk koffert og det tar bare noen minutter å sette opp utstyret slik at du er klar til å ta i mot respons.

 
     
 

Du velger aktivitet, stiller spørsmål og deltagerne svarer med stemmegiverne . Når svarfristen er ute, blir resultatet lynraskt sammenstilt på din PC og vist på veggen slik du ønsker; i stående, liggende eller kakediagrammer.

 
     
 

Du vil raskt se at SmartVote er enkelt å bruke. Så enkelt at du faktisk lett kan improvisere underveis i møtene og lage nye spørsmål eller bytte om på rekkefølgen. For hvert møte vil du lære mer og bli stadig flinkere til å utnytte mulighetene med SmartVote.

 
     
  Integrert med PowerPoint  
   

SmartVote "samarbeider" perfekt med PowerPoint. Du kan bruke alle slags PowerPoint sider med alle funksjoner og all grafikk i dine SmartVote aktiviteter.
 

 
       
    Anonym eller identifisert  
   

Du velger om deltagerne skal være anonyme eller identifiserte. Hvis du identifiserer kan du lagre svarene for videre gjennomgang og analyse av deltagernes utvikling.
 

 
       
    Spørsmålsbase  
   

SmartVote spørsmål kan lagres under egendefinerte kategorier for enkel gjenfinning, bearbeiding og gjenbruk.
 

 
       
    Spørsmålstyper  
   
  • Ett valg
  • Flere valg
  • Tekst
 
       
    Aktivitetstyper  
   
  • Dialog
  • Prøve
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  SmartDialog as  
Tvetenveien 30
0666  Oslo
Telefon: +47 97 08 07 77
e-post: post@smartdialog.no
www.smartdialog.no