Hva er SmartVote?  
     
 

SmartVote er et nytt IT-verktøy som brukes til å skape dialog i møter og arrangementer hvor målet er salg, undervisning, samarbeid osv.

 
     
 

De mest givende møtene kjennetegnes gjerne av en ting; en møteleder som virkelig kan engasjere og holde sitt publikums oppmerksomhet. SmartVote gir deg ytterligere mulighet til å oppnå oppmerksomhet rundt budskapet.

 
     
   

Full kontroll?
Å holde en forsamling i sin hule hånd bare med egne talegaver er krevende og risikabelt.

 
     
 

Med SmartVote forsterker du de verktøyene som du sann-synligvis allerede bruker - PC, PowerPoint og projektor - slik at du kan kommunisere direkte og engasjerende med hele ditt publikum samtidig.

 
     
 

Møtedeltagerne får tildelt hver sin stemmegiver; en liten trådløs dataterminal som de bruker til å gi respons på spørsmål du viser på veggen. Svarene kan du umiddelbart vise frem i søyler og diagrammer akkurat slik du ønsker.

 
     
 

Med SmartVote går du altså fra presentasjon til direkte kommunikasjon. Møtene dine blir ikke bare presentasjon av fakta, tall og argumenter, men en erfaring som alle er involvert i og med på å påvirke.

 
     
 

Ved å stille gode og relevante spørsmål, skaper du sterkere engasjement og fellesskap. Du blir raskt kjent med ditt publikum og de blir raskt kjent med hverandre. Det gir bedre resultater og større utbytte for alle.

 
     
  Audience Response System  
   

SmartVote er et Audience Response System; et nytt IT-verktøy for mer effektiv dialog i alt fra møter med noen få deltagere til arrangementer med flere tusen deltagere.
 

 
       
    Lett å bruke  
   

SmartVote er utviklet i Norge og er både lett å lære og enkelt å bruke.
 

 
       
    Leie eller eie  
   

SmartVote kan leies fra møte til møte, i en fast avtale eller kjøpes som komplett løsning.
 

 
       
    Fire hovedelementer  
   
 • Stemmegiver
  Deltagere gir respons via en liten trådløs dataterminal
 • Mottaker
  Responsen sendes til PC via en mottaker
 • PC med SmartVote
  Respons bearbeides lynraskt og automatisk på en PC
 • Projektor
  Resultater vises på vegg via en projektor koblet til PC
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  SmartDialog as  
Tvetenveien 30
0666  Oslo
Telefon: +47 97 08 07 77
e-post: post@smartdialog.no
www.smartdialog.no